تبلیغات
alborzpetclinic - هنر کاغذ و تا شکل حیوانات

هنر کاغذ و تا شکل حیوانات

پنجشنبه 18 اسفند 1390 12:13 ب.ظ

نویسنده : شهرام بهروزی

 

سنجاب پرنده ی کاغذی

1. کاغذ را دوبار به نصف در جهات نشان داده شده تا کنید و سپس تایش را باز کنید.

2. در امتداد نقطه چین کاغذ را تا کنید تا به خط مرکزی برسد.

3. دوباره کاغذ را در امتداد نقطه چین تا کنید تا به خط مرکزی برسد.

4. در این مرحله تاها را باز کنید.

5. کاغذ را در امتداد خطوط نقطه چین تا کنید.

6. کاغذ را دوباره در امتداد خطوط نقط چین به سمت بیرون تا کنید.

7. تاهای مرحله ی 5 و 6 را برای سمت راست کاغذ تکرار کنید.

8. کاغذ را در امتداد نقطه چین به سمت بالا تا کنید.

9. کاغذ را در امتداد نقطه چین به سمت بیرون تا کنید.

10. قسمت بالای کاغذ را در امتداد نقطه چین به سمت پایین تا کنید.

11. کاغذ را در امتداد نقطه چین به سمت بالا تا کنید.

12. در قسمت نشان داده شده یک تا بزنید و سپس تا را باز کنید. خط تا باید کاملاً مشخص باشد.

13.بخش فلش را باز کنید و سپس با دست روی آن بکشید که کاملاً صاف و تخت شود.

14. در امتداد نقطه چین کاغذ را به سمت بالا تا کنید.

15. کاغذ را برگردانید.

16. در امتداد نقطه چین کاغذ را تا کنید.

17. دوباره در امتدا نقطه چین کاغذ را تا کنید.

18. کاغذ را در امتداد نقطه چین به سمت بالا تا کنید.

19. حالا در این مرحله قسمت پایینی را از پشت به بیرون بکشید و مطابق نقطه چین تاها را انجام دهید. اول قسمت نقطه چین بزرگتر را به سمت بالا تا کنید و نقطه چین کوچکتر را به سمت پایین تا کنید.

20. در این مرحله سنجاب شما آماده است. فقط باید با یک ماژیک بینی و چشم برای سنجابتان بکشید.

سنجاب پرنده ی کاغذی

جغد کاغذی

دوستان عزیز سلام. امروز می خواهم طریقه ی درست کردن جغد کاغذی را به شما آموزش بدهم. پس یک کاغذ بردارید و با ما همراه شوید.

1. یک کاغذ مربعی شکل بردارید و کار را از سمت رنگی آن شروع کنید. کاغذ را از وسط تا کنید و آن را باز کنید. دوباره کاغذ را از جهت دیگر آن از وسط تا کنید و آن را باز کنید.

جغد کاغذی

2. کاغذ را برگردانید. کاغذ را در امتداد خط نشان داده شده تا کنید و آن را باز کنید. دوباره کاغذ را در امتداد خط دیگر تا کنید و دوباره تایش را باز کنید.

جغد کاغذی

3. از خط تاهای ایجاد شده استفاده کنید و 3 گوشه ی بالایی مدل را به گوشه ی پایینی برسانید. مدل را کاملاً با دستتان صاف کنید.

جغد کاغذی

4. لبه های مثلثی بالا را به سمت مرکز تا کنید و سپس تایش را باز کنید.

جغد کاغذی

5. قسمت بالایی مدل را به سمت پایین تا کنید، خوب با دست روی کاغذ بکشید تا خط تای آن به خوبی روی کاغذبیافتد. حالا تا را باز کنید.

جغد کاغذی

6. لبه ی پایینی مدل را گرفته و آن را به سمت بالا ببرید و همزمان طرفین مدل را به سمت داخل فشار دهید. با دستتان کاملاً روی آن بکشید تا صاف شود.

جغد کاغذی

7. مدل را برگردانید و مرحله ی 4 تا 6 را روی دیگر آن تکرار کنید.

جغد کاغذی

8. لبه ی جلویی را به سمت پایین تا کنید.

جغد کاغذی

9. لبه ی عقبی را به سمت پایین تا کنید.

جغد کاغذی

10. مطابق شکل گوشه های بالایی را به سمت خط مرکزی تا کنید و این کار را برای قسمت عقب نیز تکرار کنید.

جغد کاغذی

11. از قسمت داخل بال ها را به سمت بیرون حرکت دهید. بال ها را به سمت جلو بپیچانید و سپس کاملاً آن را صاف کنید. این کار را برای بال دیگر جغد انجام دهید.

جغد کاغذی

12. بالای مدل را مطابق شکل به سمت پایین تا کنید.

جغد کاغذی

13. قسمت نوک تیز مثلث کوچک را در امتداد خط نشان داده شده به سمت بالا حرکت دهید.

جغد کاغذی

14. تمام قسمت بالایی را در امتداد نقطه چین به سمت پایین تا کنید.

جغد کاغذی

15. تنها لایه ی بالایی را در امتداد خط نشان داده شده ببرید.

جغد کاغذی

16. لبه های بالایی را به سمت بالا تا کنید تا پاهای جغد درست شود.

جغد کاغذی

17. جغد را برگردانید و از میان لایه ی بالایی مطابق شکل شکافی ایجاد کنید.

جغد کاغذی

18. مدل را برگردانید و گوش های جغد را به سمت بیرون بکشید.

جغد کاغذی

19. حالا جغد کاغذی شما آماده است.

جغد کاغذی
 

فیل حوله ای

برای درست کردن این کاردستی شما به دو حوله  نیاز دارید.

کاردستی

1.حوله ی حمام را کاملاً صاف روی زمین پهن کنید. ممکن است حوله تان صاف نباشد و به اتو نیاز داشته باشد.

کاردستی

2.هر دو لبه را به اندازه ی 15 سانتی متر تا کنید.

کاردستی

3.لبه های تا شده را دوباره به همان اندازه تا کنید.

کاردستی
کاردستی

4.لبه ها را از دو طرف به سمت مرکز حوله طوری لوله کنید تا شبیه به طومار شود.

کاردستی

5.طومار را طوری تا کنید که قسمت لوله ای آن به سمت بیرون باشد.(این شکل بدن و پاهای فیل است.)

کاردستی

6.حوله ی دست را روی زمین پهن کنید.

کاردستی

7. مرکز سمت طولی حوله را زیر پایه ی صندلی قرار دهید تا آن را محکم نگه دارد.

کاردستی
کاردستی

8.حالا مطابق شکل از لبه های حوله شروع به لوله کردن آن کنید.

کاردستی

9.آن قدر این کار را انجام دهید تا به مرکز حوله برسید و دیگر نتوانید آن را لوله کنید.

کاردستی

10.حالا در این مرحله حوله را برگردانید تا قسمت صاف آن به سمت شما باشد نه قسمت لوله شده ی آن.

کاردستی

11.انتهای نوک تیز آن را به سمت بالا تا کنید تا خرطوم فیل شما را تشکیل دهد.

کاردستی
کاردستی

12. حالا به کمک دستتان قسمت صاف بالا را به سمت خرطوم برگردانید و قسمت های اضافی گوش را به سمت پشت حرکت دهید.

کاردستی

13.حالا سر را روی پاها و بدن فیل قرار دهید.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -